Tijdens de expositie The Inner Beauty in de Stadsgehoorzaal Vlaardingen is werk te zien van Dick Berckenkamp uit de series Dadaliaans en Phrases.

De elektronische muziek van Philip Miller vormt samen met de expressieve dansstijl van de Zuid-Afrikaanse danser en choreografe Dada Masilo een nieuwe inspiratiebron voor Berckenkamp in 2019. In zekere zin is de serie Dadaliaans een vervolg op de serie Igoriaans uit 2014.
Figuratieve elementen, een collage van associaties en een uitgesproken kleurpalet zijn de kenmerken van deze wervelende schilderijen.

Phrases zijn werken op papier. De werken ontstaan live tijdens de uitvoering van een ballet. Gedurende de tijdsduur van het danswerk observeert, registreert en noteert Berckenkamp de dans in een expressief handschrift met houtskool.

Dick Berckenkamp brengt dans tot leven in zijn schilderijen, tekeningen, installaties, tekstwerken en zijn gedichten. Berckenkamp denkt in zijn multimediale werken hoe wij ons huis – het lichaam – verbinden met dat wat wij als mens zijn. Het immateriële, datgene wat wij denken, voelen, ervaren. De dans, en in haar slipstream de muziek, gebruikt hij als metafoor om het tijdelijke van ons bestaan te materialiseren. Een waargenomen beweging wordt een lijn, een geziene jump in het ruimtelijke wordt een aanzet op papier, doek of een geschreven woord.

Berckenkamp verbeeldt, verwoordt, noteert. De ruimte van het theater, de begrenzingen van de toneelvloer, het kunstmatige licht, de jarenlange trainingen van de dansers, de verbeeldingskracht van de choreografen en de musici zijn grondstof voor zijn expressiviteit. Abstractie in het kwadraat, immers de kunstenaar reflecteert op de kunstvormen die componisten, choreografen en uitvoerende kunstenaars samenbrengen in theaterdans. Deze verbeelde werkelijkheid zet Dick Berckenkamp om in een nieuwe abstracte beeldvorm. Om daarmee het wonder van de verwondering levend te laten zijn.

Daarmee wordt zijn beeldende en talige reis door de werelden van dans, muziek, theater en kunst een tastbare visuele verschijningsvorm, die uiteindelijk en vooral de innerlijke schoonheid van ons menszijn onderzoekt.
Vluchtig, dat wel. Maar ook van alle tijden en blijvend.

https://dickberckenkamp.nl